تسهیلات شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان محصولات شرکت پاکشوما

۱) شرایط عمومی:

کلیه متقاضیان می توانند پس از اعتبارسنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش، جهت استفاده از تسهیلات اقدام نمایند.

۲) میزان تسهیلات:

تسهیلات اعطایی حداکثر تا سقف %۸۰ مبلغ کالا و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

۳) مدت تسهیلات:

مدت بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست متقاضی حداکثر ۱۲ ماه می‌باشد.

۴) نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات در این طرح از ۱۰% تا ۱۸٪ سالیانه می‌باشد.

۵) شرایط متقاضی و ضامن:

 • ۵-۱ حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال و حداکثر سن متقاضیان ۶۵ سال می‌باشد.
 • ۵-۲ متقاضیان و ضامنین نباید در سیستم بانکی دارای بدهی معوق و یا چک برگشتی باشند. در غیر این صورت حائز شرایط دریافت تسهیلات نمی‌باشد.

۶) وثایق:

 • ۶-۱ معرفی یک نفر ضامن معتبر (کارمند/کاسب).
 • ۶-۲ جواز کسب مشاور املاک، موسسه اتومبیل کرایه، آرایشگاه، کافی نت، خرازی و کلیه مجوزهای کسب مشاغل روستایی مورد قبول نمی‌باشد.

۷) چک اقساط تسهیلات:

 • ۷-۱ بازپرداخت اقساط از طریق چک بوده و با درخواست متقاضی امکان بازپرداخت هر قسط در بازده زمانی(تناوب) هر ۳ ماه یکبار میسر می‌باشد.
 • ۷-۲ چک های اخذ شده از متقاضیان صرفاً می‌بایست طرح صیاد بوده و دریافت چک های سنتی و خارج از طرح صیاد مورد قبول نمی‌باشد.
 • ۷-۳ چک های دارای قلم خوردگی، عدم همخوانی مبلغ عددی و حروفی چک، ناخوانا بودن کد شعبه و یا شماره حساب و نام متقاضی،عدم همخوانی امضا روی چک یا پشت با گواهی امضا ارائه شده و یا به صورت کلی مواردی که منجر به عدم وصول چک گردد قابل قبول نمی‌باشد.
 • ۷-۴ چک های صادره می‌بایست در وجه شرکت واسپاری حکمت ایرانیان صادر گردد.
 • ۷-۵ در صورتی که متقاضی قادر به ارائه چک اقساط تسهیلات / تضمین نباشد، ضامن می‌تواند چک های اقساط / تضمین را تامین نماید. در این صورت متقاضی می‌بایست با ظهرنویسی نام خود و دو امضا، این مورد را تایید نماید.
 • ۷-۶ ارائه چک اقساط توسط متقاضی از دو حساب مختلف و یا دو نفر به عنوان متقاضی و ضامن با ارائه پرینت حساب حداقل ۳ ماهه (پرینت حساب چک) برای یک ثبت نام امکان پذیر می‌باشد.
 • ۷-۷ ارائه یک فقره چک تضمین معادل %۱۲۰ اصل و سود تسهیلات الزامی است.